Specijalista za BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju

Favorite Favorite Favorite
Apply

Specijalista za BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju

 • Zaandam
 • Ostalo
 • Ljudski resursi
 • Ostalo
 • Maxi
 • SRB
 • To be courageous
 • To live wholeheartedly
 • To keep growing
 • Analitičnost
 • Orijentisanost na rešavanje problema
 • Orijentisanost na ispunjenje ciljeva

How you can
make a difference

Razmišljate o novom karijernom koraku unutar naše kompanije? Na pravom ste mestu!

 

Naši zaposleni su naš najvažniji i najveći kapital i zajedno igramo ključnu ulogu u realizaciji kontinuiranog uspeha poslovanja i dostizanja strateških ciljeva Delhaize Serbia.

 

Ukoliko te karakterišu timski duh, ambicioznost, želja za kontinuiranim razvojem i napretkom, želeli bismo da te upoznamo.

 

Čekamo baš tebe!

 

Opis posla:

 

 1. Odgovoran je za praćenje zakonske regulative iz BZR i ZOP oblasti, kao i regulative na nivou Ahold Delhaize grupe te u skladu sa tim izradu i ažuriranje opštih i pojedinačnih akata kao što su Akt o proceni rizika, politika, procedura, radna uputstva, opšti obrasci i sve dodatne potrebne i pripadajuće dokumentacije
 2. Odgovoran je i za organizaciju sprovođenja svih mera za bezbedan rad i ZOP u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji definišu oblasti BZR i ZOP za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju
 3. Kreira dokumentaciju za učestvovanje na tenderu po pitanju potencijalnih kompanijskih partnera iz oblasti BZR i ZOP i učestvuje u odabiru istih
 4. Organizuje preventivne preglede opreme za rad, URO i elekto instalacija u zakonskim rokovima i odgovoran je za kontrolu izveštaja koje dostavljaju partneri, nastalih prilikom provere ispravnosti i funkcionalnosti sredstava i opreme za bezbedan rad i ZOP, kao i prilikom provere preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju. O svemu navedenom vodi evidenciju i po potrebi izveštava i uključuje sve povezane organizacione delove na nivou kompanije
 5. Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 6. Kontroliše, koordinira i učestvuje u evidentiranju slabosti i rizika koji negativno utiču na bezbedan rad i ZOP, kao i mogućnost štetnih radnji i incidentnih situacija i izveštava o njima
 7. Sarađuje sa nadležnim državnim organima i inspekcijama, priprema dokumentaciju i izveštaje, vodi evidencije o predatim dokumentima i materijalima, priprema materijal za odbranu na sudu u slučaju zahteva za podnošenje prekršajnog postupka protiv kompanije i odgovornih lica, organizuje i otklanja utvrđene nedostatke od strane inspekcijskih organa nadležnih za BZR i ZOP samostalno, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama na nivou kompanije i/ili partnerima sa kojima kompanija ostvaruje saradnju
 8. Posećuje, komunicira i obilazi sve objekte i organizacione delove kompanije radi praćenja primenjenih mera iz domena BZR i ZOP, kao i utvrđivanja verodostojnosti izveštaja podnetih od strane partnera sa kojima kompanija ostvaruje saradnju, za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju, prema prethodno utvrđenom planu u saradnji sa rukovodiocem
 9. Organizuje i koordinira proces utvrđivanja nastalih povreda na radu nakon prijave slučaja od strane kompanijskog, nadležnog rukovodioca, prikuplja potrebnu dokumentaciju i dostavlja nadležnoj inspekciji rada. O svemu navedenom vodi evidenciju i čuva prikupljenu dokumentaciju
 10. Priprema i sprovodi obuku, testiranje i kontrolu osposobljenosti zaposlenih iz domena BZR i ZOP, koordinira i učestvuje u vođenju evidencije osposobljenosti, vodi evidenciju o sprovedenim obukama organizovanih u skladu sa zakonskim aktima i kompanijskim procedurama, kao i arhiviranje istih (Obrazac br. 6, evidencije o osposobljenosti ZOP itd) za beogradsku regiju, službu podrške i internet prodaju. Organizuje i upućuje zaposlene na periodične ili ciljane lekarske preglede u Medicinu rada, prikuplja lekarske izveštaje o izvršenom pregledu i vodi evidenciju o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenih za obavljanje poslova
 11. Odgovoran je da inicira i organizuje zabranu rada na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih
 12. Proverava i nakon svih ispunjenih uslova daje saglasnost na izrađenu projektnu dokumentaciju prilikom gradnje ili rekonstrukcije maloprodajnog objekta (i ostalih objekata) sa stanovišta ispunjenosti zakonskih BZR i ZOP mera zaštite; proverava i nakon svih ispunjenih uslova daje saglasnost prilikom otvaranja ili primopredaje maloprodajnog objekta. Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 13. Redovno izveštava neposredno nadređenog rukovodioca i odgovara za verodostojnost svih podnetih izveštaja i dostavljenih podataka

 

Stepen stručne spreme: IV stepen

Vrsta stručne spreme: Tehnička i druga

Radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, vozačka dozvola B kategorije

Vaša prijava

 

U Delhaize Serbia naši zaposleni su naša prednost broj jedan, najveći kapital koji nam omogućuje da uvek budemo bolji i uspešno realizujemo naše strateške ciljeve. Ukoliko ste zainteresovani da postanete karika našeg neraskidivog lanca uspeha, pošaljite nam svoju biografiju.

 

Radujemo se Vašoj prijavi na https://karijera.delhaizeserbia.rs/otvorene-pozicije.

 

Svaki naš zaposleni je tretiran pravično, sa poštovanjem i dostojanstvom.

Pružamo jednake mogućnosti i posvećeni smo zapošljavanju, osposobljavanju, nagrađivanju i promovisanju osoba u skladu sa njihovim individualnim talenatima i sposobnostima. Prihvatamo raznolikost i jednake mogućnosti su usmerene na sve zaposlene i buduće zaposlene bez obzira na rasu, boju, pol, veru, godine, poreklo, porodični status, status veterana, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi kriterijum zabranjen važećim saveznim, državnim, lokalnim ili međunarodnim zakonima

What
matters to us?

Ahold Delhaize is one of the world’s largest food retail groups and a leader in both supermarkets and e-commerce. Together, we help people eat well, save time and live better – it’s how we make a difference. And we do it because we care: for our customers, our people and the world around us.

Be courageous

"I realized how much impact you can truly have as an individual, working for such a huge international company.”

Live wholeheartedly 

“The support this company has always offered means the world to me."

Keep growing

“I feel the freedom to show initiative, propose changes and try new things. Having that freedom gave me wings to fly.”

What our selection
process looks like?

1

Application

Share your enthusiasm for Ahold Delhaize or of our great local brands — explain why do you want to work for us and how you can add value. Your goal is to engage the hiring manager and to get them thinking about you as a potential new hire. Give it your all!

2

Job interview(s)

After you have been selected and depending on the role, you will be invited for one or more job interviews. The job interview, which is a two way conversation, will take place online (via Teams) or at the office. You will be informed by the recruiter. This is your moment to shine (but you always do ofcourse)

3

Online Assessment

When both parties would like to continue the conversation you will be invited for an online assessement, also known as pre-employment tests. The purpose of the test is helping hiring manager determine whether a candidate has the skills, work style, knowlegde of personality to succeed in a the role. 

4

Job Offer

We are thrilled to get you onboard and would like to offer you the job. In this phase we start the conversation about the details which comes with the job, such as compensation, benefits and other contract details. 

5

Welcome the Ahold Delhaize family

We do our utmost for you to feel at home, heard and valued and encourage you to be courageous, live wholehearted and keep growing. Therefore, we start the (pre)onboarding process as soon as you accepted the job offer. This process includes a technical and functional onboarding within Ahold Delhaize or our great familiy of local brands. 

Need help with application or orientation?

Hello, send me a message and I'll be happy to help you

Jelena Petrović

Talent Acquisition Partner

Send a message

Can't find the best match for you?

Let us help you or you can create a job alert and receive the most recent matching jobs in your inbox.

United States The Netherlands Belgium Greece Serbia Czech Republic Romania Portugal Indonesia