Privacy & cookie beleid

Privacybeleid

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (“Ahold Delhaize”) inclusief haar entiteiten (Albert Heijn B.V., Gall & Gall B.V., Etos B.V., Global Support Office B.V., Ahold Business Services B.V., Albert Heijn Support B.V., Ahold Delhaize Coffee Company B.V., Bol.com, of Ahold Nederland B.V.). en specifiek voor de website careers.aholddelhaize.nl., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de website careers.aholddelhazie.nl zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid informeert over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die de website careers.aholddelhaize. Ahold Delhaize gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op careers.aholddelhaize.nl. We brengen je op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen, maar Ahold Delhaize raadt je aan dit privacybeleid ook geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2018.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Wij hebben deze gegevens nodig om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waar je op solliciteert.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Als je solliciteert op een vacature via de website careers.aholddelhaize.nl kun je online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van jouw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd: je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, je CV en je motivatie. Daarnaast kun je je CV en motivatie uploaden. Indien je een Jobalert wilt ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres en je eventuele zoekcriteria. Voor het instellen van een Jobalert verwerken wij de volgende gegevens: e-mailadres, jouw zoekcriteria en de gekozen frequentie om de Jobalert te ontvangen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren jouw gegevens gedurende een korte periode. De door jou aan Ahold Delhaize verstrekte persoonsgegevens inclusief CV en motivatie worden door Ahold Delhaize bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens na 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien je je aanmeldt voor de Jobalert bewaren we je gegevens (e-mailadres en voorkeuren) tot het moment van afmelding. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Ahold Delhaize, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Ahold Delhaize gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF).

Wat nu als je nog geen 16 bent?

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Ahold Delhaize verstrekken als één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Je gegevens worden gebruikt door alle entiteiten vallende onder Koninklijke Ahold Delhaize N.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben als je hier toestemming voor geeft, zoals (Albert Heijn B.V., Gall & Gall B.V., Etos B.V., Global Support Office B.V., Ahold Business Services B.V., Albert Heijn Support B.V., Ahold Delhaize Coffee Company B.V., Bol.com of Ahold Nederland B.V.).

Ahold Delhaize schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen en e-mail- en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker voor Ahold Delhaize en heeft Ahold Delhaize de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Ahold Delhaize hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Ahold Delhaize zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Ahold Delhaize over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen, of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: privacy@aholddelhaize.com.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met privacy@aholddelhaize.com.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@aholddelhaize.com. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze HR Service Desk via privacy@aholddelhaize.com indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Cookiebeleid

Careers.aholddelhaize.nl maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals javaScript en web beacons. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Ahold Delhaize. Dit cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Ahold Delhaize, gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Maken wij gebruik van cookies?

Careers.aholddelhaize.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze careers.aholddelhaize.nl website verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de door jou bewaarde vacatures kunt terugzien op onze website. Daarnaast kan Ahold Delhaize dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de careers.aholddelhaize.nl website door bezoekers wordt bezocht.

Ahold Delhaize maakt gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:
Functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven en worden de vacatures die jij bewaart op je computer bewaard.
Analytics cookies.Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het internetgedrag (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om jouw relevante informatie te bieden bij een volgend website bezoek. Informatie passend bij jouw baan oriëntatie.

Careers.aholddelhaize.nl maakt gebruik van analytische software om het gebruik van de website te meten:Google Analytics: Bij het gebruik van Google Analytics worden gegevens met Google gedeeld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt; het IP adres wordt geanonimiseerd. Google Analytics kunnen we als tracking cookie inzetten.

Hiervoor vragen we expliciet jouw toestemming in de cookiemelding. Geef jij geen toestemming dan doen we dat niet Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste cookies die via deze website worden gebruikt.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste cookies die via deze website worden gebruikt:

 • __ga analytische cookie
  Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics.We gebruiken Google Analytics gedrag van debezoekers van onze website te analyseren. Op basisvan deze analyses kunnen wij onze website blijvenverbeteren. De details worden toegelicht op dezewebpagina van Google.
  Duur: 2 jaar.
 • _gat_UA-24741051-3 analytische cookie
  Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics.We gebruiken Google Analytics om het gedrag van debezoekers van onze website te analyseren. Op basisvan deze analyses kunnen wij onze website blijvenverbeteren. De details worden toegelicht op dezewebpagina van Google.
  Duur: Browsersessie
 • _gat_UA-1252618-42 analytische cookie
  Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics.We gebruiken Google Analytics om het gedrag van debezoekers van onze website te analyseren. Op basisvan deze analyses kunnen wij onze website blijvenverbeteren. De details worden toegelicht op dezewebpagina van Google.
  Duur: Browsersessie
 • vacancyTextLength analytische cookie
  Deze cookie slaat de lengte op van de tekst op van delaatst bekeken vacature
  Duur: Browsersessie
 • favourites_1 Functionele cookie
  Deze cookie bewaart alle vacatures die door degebruiker worden opgeslagen (saved vacancies).Localstorage. De cookie blijft bewaard totdat degebruiker deze zelf verwijdert.
 • hs_sessionid Functionele cookie
  Deze cookie wordt door het ATS van Hireservegeplaatst. Hiermee is het mogelijk om meerderesollicitaties van een bezoeker binnen een sessie teregistreren.
  Duur: Browsersessie
 • PHPSESSID Functionele cookie / Personificatie cookie
  Deze cookie wordt gebruikt om je bezoek bij tehouden en herkent bij de volgende pagina die jeophaalt dat je dezelfde persoon bent die de vorigepagina bekeek. Hierdoor wordt bijvoorbeeldgesignaleerd dat je bent ingelogd.
  Duur: Browsersessie
 • viewed_cookie_polic
  Deze cookie wordt gebruikt door de Cookie notificatieplugin om vast te stellen of gebruikers op decookiestatement link hebben geklikt.
  Duur: 1 jaar
 • NREUM Site monitoring
  Deze cookie monitort de laadtijden van de pagina enexterne bestanden (CSS, Javascript, afbeeldingen). Ditter verbetering van de website
  Duur: Browsersessie
 • NRAGENT Site monitoring
  Identificatie cookie om anonieme gegevens over debrowser bij te houden tijdens het bezoek, dit terverbetering van de website.
  Duur: Browsersessie
 • JSESSIONID Site monitoring
  Sessie cookie om te voorkomen dat een browser
  meerdere malen wordt gemonitord.
  Duur: Browsersessie

Share buttons

Informatie op careers.aholddelhaize.nl kan je delen via share buttons. De Refurls Share buttons plaatsen geen cookies; de buttons functioneren niet op basis van cookies (die zijn geplaatst door de social media partijen). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij.

Hoe zit dat met verwijzingen en links?

Careers.aholddelhaize.nl kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Ahold Delhaize heeft geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacyverklaring en/of cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Ik wil geen cookies of mijn cookies verwijderen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de careers.aholddelhaize.nl website gebruikmaken.

Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. Voor zover de kennis van Ahold Delhaize reikt.

Vragen?

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door careers.aholddelhaize.nl of wil je graag reageren op ons cookiebeleid? Dan kun je contact opnemen via privacy@aholddelhaize.com. Koninklijke Ahold Delhaize N.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld. Je kunt contact opnemen met deze functionaris via het volgende e- mailadres: dpo@aholddelhaize.com.