Privacy & cookie beleid

1. Privacybeleid

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (“Ahold Delhaize”), gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor:

 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website careers.aholddelhaize.nl;
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure;

Dit privacybeleid informeert jou over de persoonsgegevens die Ahold Delhaize verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Ahold Delhaize gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op careers.aholddelhaize.nl. We brengen je op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen, maar Ahold Delhaize raadt je aan dit privacybeleid ook geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 12 September 2019.

1.1 Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst zullen aanbieden. We kunnen ook jouw toestemming vragen voor het doorgeven van jouw gegevens aan andere bedrijven van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Albert Heijn B.V., Etos B.V. of Gall & Gall B.V.

Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

 • wervings- en selectiedoeleinden;
 • om met jou te communiceren;
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;
 • om te controleren bij het UWV of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) eenscreening, assessment, of medische keuring.

1.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Website

Als je solliciteert op een vacature via de website careers.aholddelhaize.nl of rechtstreeks via de betreffende afdeling en/of Human Resources worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van videotechnologie als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Hiervoor worden audiovisuele beelden verwerkt. Indien dit op jouw sollicitatie van toepassing is, dan is het gebruik van video ter ondersteuning van jouw sollicitatie optioneel. Indien je dit liever niet wilt, dan kun je dit aangeven. Het proces wordt dan zonder het gebruik van videotechnologie voortgezet.

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij de naam en contactgegevens van je ouders, voogden of verzorgers.

Indien je een Jobalert wilt ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres, zoekcriteria en de gekozen frequentie om de Jobalert te ontvangen.

Sollicitatieprocedure

Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij ook de onderstaande gegevens verwerken:

 • je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.
 • aantekeningen van het sollicitatiegesprek;
 • (indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;
 • je BSN en machtigingsformulier indien wij willen controleren of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen).

1.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De door jou aan Ahold Delhaize verstrekte persoonsgegevens worden door Ahold Delhaize bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Ahold Delhaize, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Indien je je aanmeldt voor de Jobalert bewaren we je gegevens (e-mailadres en voorkeuren) tot het moment van afmelding. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Ahold Delhaize, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

1.4 Wat nu als je nog geen 16 bent?

Als je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je je ouders te informeren over jouw sollicitatie bij Ahold Delhaize. Indien om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het langer bewaren van jouw gegevens, hebben we vervangende toestemming van jouw ouders nodig.

1.5 Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Ahold Delhaize gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF).

1.6 Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Indien je daarvoor toestemming geeft kunnen we jouw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Albert Heijn B.V., Etos B.V. of Gall & Gall B.V. Je kunt hiervoor toestemming geven via het webformulier op  careers.aholddelhaize.nl of op een later moment indien hier om wordt gevraagd. Nadat deze bedrijven jouw gegevens hebben ontvangen zijn zij de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens en op de verwerking van persoonsgegevens is hun privacybeleid van toepassing. Deze kun je raadplegen via werk.ah.nl, werk.etos.nl en werk.gall.nl.

Ahold Delhaize schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je kunt hierbij denken aan organisaties zoals Robidus voor werkzaamheden op het gebied van sociale zekerheid en PiCompany voor het afnemen van assessments, maar ook aan IT-bedrijven zoals Microsoft voor hosting en Tata Consulting Services voor onderhoud aan onze software en systemen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken voor de doeleinden van Ahold Delhaize, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker en heeft Ahold Delhaize de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast sluiten wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien Ahold Delhaize hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Een deel van de dienstverleners van Ahold Delhaize bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Je persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Ahold Delhaize zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

1.7 Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Ahold Delhaize over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

privacy@aholddelhaize.com.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met privacy@aholddelhaize.com.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via dpo@aholddelhaize.com. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze HR Service Desk via privacy@aholddelhaize.com indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

2. Cookie Statement

Careers.aholddelhaize.nl maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en web beacons. Wij willen jouw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek(en) aan onze website verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Ahold Delhaize.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2019.

 2.1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Ahold Delhaize N.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

2.2 Maken wij gebruik van cookies?

careers.aholddelhaize.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze careers.aholddelhaize.nl website verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de door jou bewaarde vacatures kunt terugzien op onze website. Daarnaast kan Ahold Delhaize dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de careers.aholddelhaize.nl website door bezoekers wordt bezocht.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:

Functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven en worden de vacatures die jij bewaart op je computer bewaard.

Analytics cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. careers.aholddelhaize.nl maakt gebruik van analytische software om het gebruik van de website te meten. Bij het gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics worden gegevens met Google gedeeld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt; het IP adres wordt geanonimiseerd.

Tracking cookies. Dit zijn cookies die gegevens verzamelen over het internetgedrag (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om jou relevante informatie te bieden bij een volgend website bezoek., bijvoorbeeld informatie passend bij jouw baan oriëntatie. Google Analytics kunnen we als tracking cookie inzetten. Hiervoor vragen we expliciet jouw toestemming in de cookiemelding. Geef jij geen toestemming dan doen we dat niet.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste cookies die via deze website worden gebruikt.

Cookie– Functioneel

– Analytisch

PartijDoelBewaartermijn
_gaAnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.2 jaar
_gidAnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.1 dag
_gat_bbTrackerFunctioneelGoogleDeze cookie wordt geplaatst voor de vertoning van interactieve video’s op onze website.Browsersessie
_gat_UA-89331604-28AnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.Browsersessie
_gat_UA-89331604-29AnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google::https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.Browsersessie
PHPSESSIDFunctioneelEndoubleDeze cookie wordt gebruikt om je bezoek bij te houden en herkent bij de volgende pagina die je ophaalt dat je dezelfde persoon bent die de vorige pagina bekeek. Hierdoor wordt bijvoorbeeld gesignaleerd dat je bent ingelogd.

 

1 jaar
Wp_privacy_cookie_wall-prompt-answerFunctioneelEndoubleDeze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of iemand de cookies geaccepteerd heeft.1 maand
EngpthAnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.1 maand
SrcAnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.1 maand
ScrpAnalytischGoogleDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.1 maand
APSID, NID, SID, 1P_JAR, DVAdverterenGoogleDeze cookies worden gebruikt door Google om gepersonaliseerde advertenties op Googles sites te vertonen, gebaseerd op je recente zoekopdrachten en voorgaande interacties.2 jaar
ConsentFunctioneelEndoubleDeze cookies worden toegepast om toestemming van de gebruiker te vragen voor het plaatsen van cookies.Browsersessie
HSID, APISID, SAPISIDAnalytischGoogleDeze cookies stellen Google in staat om gebruikersinformatie te verzamelen over Youtube video’sMax. 1 jaar na sessie/update
IDEAdverterenGoogleDeze cookie is gemaakt door Google DoubleClick en wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op voorgaande bezoeken aan de website te vertonen.1.5 jaar
SIDCCFunctioneelGoogleEen beveiligings cookie van Google om de data van gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVEFunctioneelGoogleDeze cookie controleert de bandbreedte van de bezoeker om te bepalen of er een oude of vernieuwde interface van de Youtube player vertoond moet worden.8 maanden
LOGIN_INFOFunctioneelGoogleWordt geplaatst door Youtube voor de opslag van voorkeuren van de bezoeker.1 jaar
PREFFunctioneelGoogleWordt geplaatst door Youtube voor de opslag van voorkeuren van de bezoeker.1 jaar
YSCFunctioneelGoogleYoutube plaatst deze cookie op pagina’s met geëmbedde Youtube video’s.Sessie
hs_csrf_token3926FunctioneelHireServeDeze cookie wordt door het ATS van Hireserve geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat kwaadwillende derden via formulieren op de website aanvallen kunnen forceren.Sessie
hs_sessionid3926FunctioneelHireServeDeze cookie wordt door het ATS van Hireserve geplaatst. Hiermee is het mogelijk om meerdere sollicitaties van een bezoeker binnen een sessie te registreren.Sessie
fbp/fbqAdvertentieFacebookDeze cookie helpt bij het vertonen van Facebook advertenties aan mensen die onze website bezocht hebben.2 maanden
FrAdvertentieFacebookDeze cookie helpt bij het vertonen van Facebook advertenties aan mensen die onze website bezocht hebben.2 maanden
SbAdvertentieFacebookDeze cookie helpt bij het vertonen van Facebook advertenties aan mensen die onze website bezocht hebben.2 jaar
DatrAdvertentieFacebookDeze cookie helpt bij het vertonen van Facebook advertenties aan mensen die onze website bezocht hebben.

 

2 jaar
wdAdvertentieFacebookDeze cookie helpt bij het vertonen van Facebook advertenties aan mensen die onze website bezocht hebben.1 week
SSID, SSRT, SSODFunctioneelSitespectDeze cookies maken het mogelijk om A/B testen en gepersonaliseerde pagina’s via Sitespect te activeren op de website.1 jaar
_vis_opt*

AWSELB

PHPSESSID

MSopened*

Pastease.*

AnalytischMopinionDeze cookies worden geplaatst op het moment dat de feedbacktooling van Mopinion wordt toegepast.2 jaar
_gaCookie.twitter.comWij maken gebruik van de functie User ID. Google biedt de mogelijkheid om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen aan één bezoeker. Hierdoor krijgen we een samenhangend beeld van onze bezoekers en het surfgedrag zodat we op basis hiervan onze website kunnen verbeteren. We bewaren dit cookie twee jaar.716 dagen
Eu_cnCookie.twitter.comZie hierboven270 dagen
Guest_idCookie.twitter.comCookies die beginnen met pid en guest_id zijn afkomstig van Twitter. Deze cookies worden gebruikt, zodat je informatie van ons kunt delen met anderen via Twitter. We bewaren dit cookie twee jaar.613 dagenhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Personalization_idCookie.twitter.comZie hierboven613 dagenhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Tfw_expCookie.twitter.comZie hierboven9 dagenhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
mucCookie.twitter.comCookies die beginnen met twid en muc zijn afkomstig van Twitter. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op Twitter te optimaliseren. We bewaren dit cookie twee jaar.709 dagenhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
_gaCookie.linkedin.comWij maken gebruik van de functie User ID. Google biedt de mogelijkheid om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen aan één bezoeker. Hierdoor krijgen we een samenhangend beeld van onze bezoekers en het surfgedrag zodat we op basis hiervan onze website kunnen verbeteren. We bewaren dit cookie twee jaar.730 dagenhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
bcookieCookie.linkedin.comDit cookie wordt gebruikt, zodat je informatie van ons kunt delen met anderen via LinkedIn.1 jaarhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
bscookieCookiewww.linkedin.comSecure browser ID cookie1 jaarhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
langCookie.linkedin.comDeze wordt gebruikt om taalinstellingen te onthouden van de linkedIn omgeving1 sessiehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
lidcCookie.linkedin.comWordt gebruikt voor routing1 daghttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
visitCookiewww.linkedin.comDeze wordt gebruikt om een visit te onthouden400 dagenhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
AMCV_14215E3D5995C57C0A4…Cookie.linkedin.comDeze wordt gebruikt om het advertentie aanbod op LinkedIn te optimaliseren.387 dagenhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
BizoIDCookie.ads.linkedin.comCookies die beginnen met BizoID, BizoData en BizoUserMatchHistory zijn afkomstig van LinkedIn. Deze worden gebruikt om het advertentie aanbod op LinkedIn te optimaliseren. 6 maandenhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
UserMatchHistoryCookie.linkedin.comWordt gebruikt om inzicht te geven in de advertentie analytics6 maandenhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
langCookieads.linkedin.comWordt gebruikt om taalinstellingen te onthouden van de advertentie op LinkedIn1 sessiehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
_authCookie.pinterest.comDit cookie wordt gebruikt voor het doormeten van conversies waarbij Pinterest onderdeel is geweest van de customer journey97 dagenhttps://policy.pinterest.com/nl/cookies
_gaCookie.pinterest.comZie hierboven730 dagenhttps://policy.pinterest.com/nl/cookies
_gidCookie.pinterest.comZie hierboven1 daghttps://policy.pinterest.com/nl/cookies
_pinterest_cmCookie.pinterest.comZie hierboven59 dagenhttps://policy.pinterest.com/nl/cookies
Pinterest_sessCookie.pinterest.comZie hierboven97 dagenhttps://policy.pinterest.com/nl/cookies
pageviewpathCookieEndoubleDeze cookie wordt geplaatst voor de analyse van bezochte pagina’s van bezoekers. Deze cookie maakt inzichtelijk welke pagina’s bezoekers op de website hebben bezocht (zoals een vacaturepagina of de homepage) en in welke volgorde deze pagina’s bekeken zijn.1 maand


Trackers
:

Tracker– Functioneel

– Analytisch

PartijDoel
Google Tag ManagerFunctioneelGoogleMaakt het mogelijk om cookies en trackers via een platform op de website te plaatsen en activeren.
Google AnalyticsAnalytischGoogleWe gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.
Ga AudiencesAnalytischGoogleWe gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Deze tracker maakt het mogelijk om bezoekers in groepen te verdelen.

 

TrackJSJavascript trackerTrackJSTrackJS is een tracker dat foutmeldingen op de website detecteert.
DoubleClickAdverterenGoogleDoubleclick is een tracker dat het mogelijk maakt om advertenties (display advertising) op de website te vertonen.
 


Share buttons

Informatie op careers.aholddelhaize.nl kan je delen via share buttons. De Refurls Share buttons plaatsen geen cookies; de buttons functioneren niet op basis van cookies (die zijn geplaatst door de social media partijen). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij.

Hoe zit dat met verwijzingen en links?

Careers.aholddelhaize.nl kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Ahold Delhaize heeft geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacyverklaring en/of cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Ik wil geen cookies of mijn cookies verwijderen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de careers.aholddelhaize.nl website gebruikmaken.

Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox cookies verwijderen  / cookie instellingen aanpassen

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. Voor zover de kennis van Ahold Delhaize reikt.

Vragen?

Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door careers.aholddelhaize.nl of wil je graag reageren op ons cookiebeleid? Dan kun je contact opnemen met de afdeling privacy van Ahold Delhaize via privacy@aholddelhaize.com.